X
تبلیغات
رایتل

فرزند سالاری

ازدواج فرزندان سالاردر آینده سبب طلاق می شودباید بگویم  الآن هم آمار طلاق کم بالا نیست واین مسئله میشود در جراید و رسانه ها بی شمار دید وخواند.  وچرا اینگونه شده و کجای کار نسل ها در تربیت و آموزش نسل بعد خود را اشتبا ه کردندو یا اشتباه نکردند وبرداشت خودشان از زندگی خودشان وقتی هنوز تشکیل خانواده نداده بودند. طوری بوده که فرزندان خودرا فرزند سالار کردند ونهایت زندگی اینگونه افراد به جدایی وپاشیدگی می انجامد ویا بعضی از این افراد که در خانه پدر ومادر فرزند سالار بودند وهنوز برای پدر ومادر خود چون سالا ر هستند در زندگی شخصی. خود تابع هستند. باز. سؤال پیش می آید که چرا اینگونه شده است وهمه اینها را. به نظر وبرداشت من باوجودی که روان شناس نیستم ولی با مشاهده گذران زندگی. وتجاربیکه از مشاهده آدمها چه از لحاظ فاصله طبقاتی اقتصادی وفرهنگی وتربیتی دردو وچند تحولی که دراین مملکت وادمهایش دیدم ودقت کردم واندیشیدم. اینگونه آمده. که نسلهای قبل از انقلاب گرچه فاصله طبقاتی از هر لحاظ بخصوص فاصله طبقاتی فرهنگی واقتصادی غوغا می کرد.

میگوئید چرا ؟  برایتان می گویم کسیکه در شهر زندگی میکرد مهم نبود چگونه زندگی میکند دارای چند تا اطاق است وپدرش چکاره است ومادرش چکاره است وهزار اگرومگر دیگر. شهری بود وارجیت داشت به دیگر مردمان.نقاط بخصوص استان خود وروی این اصل هیچوقت یک روستایی بخصوص با یک گویش دیگر جراَت نداشت که در شهر اشکار کند که مثلا مال روستا است واین مسئله سبب شد که بیشتر نسل گذشته هویت خودرا پنهان کنند؛ وحتی گویش وزبان خودرا ،وبا بچه های خود با زبان وگویش مادری خود صحبت کنند. وهمین نکته نیز یکی از دلایل فرزند سالاری شد وفرزند ان خودرا برتر وبهتر از اولیا فرض کرد ند. ونکته دیگر اقتصاد در نسل ها سبب ایجاد خیلی از تنشها وواکنشها می شود واین اقتصاد دیگر ،،شهر وروستا نمی شناخت بلکه در روستا هم. اگر وضع مالی هر کسی و حتی اگر وضع مالی دوبرادر وخواهر وفامیل بهتر بود دارای ارج وقرب بیشتری در جامعه وانظار بود.وداشت؛ واین شد که در بعد انقلاب. اولیا خود نخوردند ونپوشیدند ونگشتند. ولی به بچه های خود خوب دادند وپوشاندن و آنهارا نگذاشتند آب در دلشان تکان بخورد و در نتیجه. امتیاز دیگری به فرزند ان از لحاظ سالاری دادند. واز لحاظ تربیتی پدر مادری که قبل از انقلاب باید پا به پای بزرگترهایش در مزارع در ییلاق در قشلاق در سختیها شریک  باشندوبودند و همه این رنجها با گوشت وپوست خود احساس می کردند و. با پدر ومادر خود از خواب بیدار میشد ندو حسرت خواب تا لنگ ظهررا دردل داشتند و از خیلی از آزادی های. جوانی وکودکی را که برایشان ممنوع ودور از عرف وشئون می دانستند در دل خود ویا در خلوت خود. گاه با مشاهده وخواندن زندگی نامه های بعضی از. هنرمندان وبزرگان کشور های دیگر. و دیدن گاه وگذاری فیلمهای زیبای کشور های دیگر احساس اینکه حقی از  او وآنها ضایع شده. می گفتند اگر من تشکیل خانواده دهم بچه هایم را از همه این هابی نیاز می کنم. ونتیجه اش فرزند سالاری شده و گاه این پدر مادر ها در کنار این موضوع که فرزندان خودرا نگذاشتند همه أن نبود ها وکمبودها را حس کنند و در کنارش تابع بودن را به آنها تزریق کرده اند ودر حالیکه فرزندانشان خیلی مقتدر از هرلحاظ مالی فرهنگی وبقولی از هر انگشت هزار هنر می بارید تابع شده اند و اصول خانوادگی را پایبند هستند حتی اگر به قیمت. جانشان تمام شود واینطور نیست که فقط جان آزاد وهمه چیز را حلا ل کنند. پس امیدوارم که روشهای زندگی مردم واراداتی نباشد ونسلها ی امروزی به اصول وقواعد زندگی با دید ووسعت بازتر ومتناسب با اصل زندگی نگاه کنند وتصمیم بگیرند 

باسپاس زلیخا صبا

شعر خوانی زلیخا صبا در چهارشنبه خاتون 25 مرداد سال نودوشش در سالن رحمدل خاتم الانبیای رشت 
چمن سخته روزی را ته برایره
چمن تاره شوون را ته چرایره 
زلیخا صبا

عکس ‏‎Zoleykha Saba‎‏

گیلون شیمون امه برزه بری را 
..اسبه داونه کریم درزه باری را
آسیتینه نشین مرزی سری کو ،
، امه نه واین ایته سره آوی را
شعر زلیخا صبا

عکس ‏‎Zoleykha Saba‎‏

برچسب‌ها: دوبیتی تالشی، ماسال

درود وهزاران،سپاس من بعد از اخرین استمدادی که از طریق کانال بزرگ ومردمی ماسا ل سیتی از نهاد ها وارگانها ومسئولین کردم اصلا انتطار نداشتم که به این سرعت وقدرت وهمت و قاطیت خون غیرت همه گرانقدران که واقعا باید سرتعظیم در مقابلشان فرود اورد 
به جوش بیاید و نفس به پایان رسیده طبیعت را به طبیعت باز گردانند من از این همه همییت در شوکم وبرایم باور کردنی نیست دوهفته است من از این مسیر راه ییلاق تا ییلاق می روم انگار که طبیعت جشن گرفته وسر سبزیش درخشانتر وسبز تر شده تمام بوته چمنها وگلها رقص کنا ن دست به دعایند واز کاینات می خواهند که این پاکبانان خیر ببینند چقدر پاکبانان دست طلا وجارو به دست حتی ته سیگار را هم جمع می کنند، ارامش بخشند اشگ از چشمانم سرلزیر میشود و یک آقای گرانقدر ی رادیدم که اسمش گفتند آقای شکار ی است با با ماشین پراید کیسه های پر شده از زباله رادر صندوق عقب ماشین که از مسیر جمع کرده بود چند نفر پاکبان را که با چاروهایشان در داخل ماشین بودند با خود میبرد و اقعا ما دیگر این تلاش این ارق واین اتحاد را داشت یادمان می رفت چقدر برایم شادی بخش بود درودتان باد ای شکاریها با غیرت ای مسئولین ای یاوران طبیعت که خیر هردو جهان نصیبتان باد ،، 
حال روی سخنم با گردشگران با مسافرا ن وبا رهاشدگان ونیز با کسانی که محیط امن ومقدس ییلاقات را به نحوی برای سواستفاده های غیر معقول در نظر می گیرند وفکر می کنند که ییلاقات جائی است که باید آزاد باشند و حریم وحرمت دیگران را دچار نا امنی کنند هشدار می دهیم که استفاد از طبیعت برای شادی بخشید ن به روح و ارام کردن اعصاب است و با بی بند وباری ولا قیدی اشتباه نگیرند وخیال نکنند که با یک عده می ایند هر کاری که دلشان می خواهد در حریم مقدس طبیعت انجام می دهند ما پاسداران ارزش های مقدسی که پدران ما به ان پایبند بودند به خاطر نفع نا معقول عده ای زیر پا نمی گداریم وبا عنوان ما در این فصای ازاد آزادیم می توانند هر کاری کنند فریادمان را سرکوب کنند پس بهتر است از نجابت ومهمان نوازی ما از حد خارج نشوند تاباردیگر فریاد استمداد ما بلند نشود وبدانند که طبیعت ید طولایی دارد و زبان گویایش ما دوستدارانش هستیم با سپاس نگارنده زلیخا صبا

عکس ‏‎Zoleykha Saba‎‏

درپی استمداد از جانب طبیعت زیبای ماسال ودوستداران طبیعت از ارگانها و مسولین گرانقدر وجوانان غیور ماسال وتالش در کانال ارزشمند ماسال سیتی دیدیم وشنیدیم ،که حافطان ودلسوزان طبیعت دست به کار شدند و به صفا دادن طبیعت وییلاقات ماسال اقدام نمودند واین اقدام خییرانه و تکاندن ییلاقات از جفای بی اندازه عاملان تخریب محیط زیست که با الاینده های زیست محیطی چهره زیبای طبیعت رازشت وبد منظر کرده بودند در دور بین کاینات ثبت وضبط گردید،، ومطئین این پاکبانان گرامی اجری وافر خواهند گرفت دستشان درد نکند ،،
وما پرورش یافتگان طبیعت وقتی نابودی طبیعت زیبایمان را وفنای بوته های ا زگیل و گوجه جنگلی وسیفچه جنگلی و نیز زمانی را بیاد می اورم که این موقع سال علفزارها تا زانو بود وگل های با بونه چمن زارهاراسفید پوش کرده بود وتوت فرنگی وحشی (اره) شتلی( یک نوع قارچ ) جنگلی عسله واش تنها خوشمزه های ما بچه های ییلاقی در ان دوران بود ،و جست وخیز خرگوشها و کمین روباه دم خاکستری وخشک ونابود شدن والوده شدن چشمه سارها که در اطرافشان تخته سنگهای کبود رنگ میدرخشیدند که زنها بعد از شستن طرفها روی آنها می گداشتند تا با آفتاب درخشان ییلاقی خشک شوند وخود در کنار چشمه روی چمن زارها به گفتگو می نشستند وشادمانی می کردند وخشک شدن دره ها از اب وشنیدن صدای کو کوتی تی که امسال اصلا نشنیدم صدای پرندگان ییلاقی و پرواز پرندگان شکاری باز وکرکس و شاهین در اسمانها و همه وهمه یا پراکنده شدند ویا نابود و هیچ اندیشه ای بی قید ها به اصولی ندارند ومی ایند و می خورند ومیریزند وحتی گلهارا ریشه می کنند ومیروند واز نگاه های عمگین ما هم شرم نمی کنند وگاه ماهارا هم اصافی می دانند وبا رها برای این همه ناسپاسی به طبیعت نشستم گریه کردم جاییکه پدران ما ونیا کان ما با ارامش زندگی می کردند دستخوش اینهمه نا ملایمات ودست مایه سود جویان گردد بدون هیچ توجه و التیامی به زخمی که طبیعت وپیکرطبیعت از آنهابر جان دارد ،، گرامیان حافط طبیعت باید برای ورود به طبیعت واستفاده از ان ورودی بگیرید مثل همه جا ودرجاهاهاییکه ماوای خزندگان ودرندگان است ودیگرا جانوران پلاکارت نصب کنند واجازه اسکان در انجاهارا ندهند واگر نشستند در هرجایی هزینه بپردازند ودر جاهایی که ابشخور خور جانوران است نگدارند آب هارا لوله کشی کرده ودر منابع بریزند در نتیجه بیشتر جانوران از تشنگی به دوردستها پراکنده شده اند و ود ر مسیر وبالای چشمه ها سرویس بهداشتی درست نکنند و بخصوص سازمان بهداشت حتما به ابی که در منابع ذخیره وبه خورد مردم می دهند نظارت داشته باشدبخصوص به سر چشمه این ابها که از کجا لوله کشی شده است توجه کنند شما رابه خدا به این مسایل توجه کنید که صواب ودعای هزاران انسان که ندانسته از این آبها مصرف می کنندبه جان شماست ودر پایان دوباره یک دنیا از شما گرامیان که صدای مارا شنیدید وتوجه کردید تشکر وقدر دانی می کنم با سپاس زلیخا صبا

عکس ‏‎Zoleykha Saba‎‏