داستان قیمت حاکم با ترجمه تالشی
ای روزی ملا نصرالدین شه حَموم .هَه روزی را حاکِم نی حَموم شه، کِ اِشتن بوشورو.
حاکیمی خواسه ملا نصرالدینه شوخی بکرِ، اینه واتشه خاب چمِ حَمومه پول چنده؟
ملا واته بیس تِمن
حاکم ناراحت آبه: واتشه مِردَک نادون چمِ لونگی پول تنخایی بیس تِِمنه!!!!!!
ملانی واته چمِ منظورنی لونگی مزَنیا تع کع قیمتی نداری 
ترجمه تالشی رلیخا صبا
برگردان فارسی
روزی ملا به حمام رفته بود اتفاقا حاکم شهر هم برای استحمام آمد حاکم برای اینکه با ملا شوخی کرده باشد رو به او کرد و گفت : ملا قیمت من چقدر است؟
ملا گفت : بیست تومان.
حاکم ناراحت شد و گفت : مردک نادان اینکه تنها قیمت لنگی حمام من است.
ملا هم گفت: منظورم همین بود و الا خودت که ارزشی نداری!

 زلیخا صبا

برچسب‌ها: داستان، تالشی، ماسال، تالش
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.