دل نوشته های خاطراتی من
آباد باش ای ایران
از اهواز برای دیدن مراسم وجشن مردم قسمتی از سرزمینمان ایران بطرف روستای مه سنبلی خوزستان که دوتا سه ساعت راه یا بیشتر از اهواز فاصله راهی بود 5 فروردین 1395 حرکت کردیم .
روستای مه سنبلی خوزستان که از طایفه بختیار نشین هستندودر حفظ آداب ورسوم عشایر خود بسیار پایبند ودر برگزاریش مصر ومعتقد می باشند.البته این مراسم وجشن که با عنوان حفاظت ازمحیط زیست واب وخاک وحیوانات بود..
از هفت گل یک مسیری بطرف محلی به اسم نفت سفید رسیدیم که یک کارخانه شرکت نفت هم انجا بود و چیزی که خیلی نظرم را جلب کرد وبرایم جالب بودو شاید اگر کسی برایم تعریف میکرد برایم قابل قبول ولمس نبود و ان این بود که در این مسیر ودر جای جای محل وروی تپه ها حتا در بیابان و زمین های اطراف آتش شعله ور بود و مثل زمین های شمال که در یک متری اب هست ویا در بعضی از جاها چشمه ای جوشان است در این زمین ها گاز جوشان وشعله ور بود 
البته گازی را که ما در خانه های خود مصرف می کنیم تصفیه شده است و نا خالصی های ان گرفته شده است و این گاز های سرگردان هنوز تصفیه نشده بود و لی شعله وربود وسوزان ومن به کرم خداوندشکر کردم که ایران هریک از استانهایش به نعمات فراوان معروف است ..
در روستای مه سنبلی که یکی از اهالی انجا می گفت که در همه جمعه ها مردم در اجرا ی مراسم سنتی خود از نقاط دور ونز دیک خوزستان در میدان این محل جمع می شوندو جشن می گیرند وباهم تبادل وتجربه می کنند.. 
ونکته قابل توجه دیگر اینکه شاهنامه خوانی ونقالی وهنر نمایی پدر ودختر ی به اسم اقای احمد زاده ودختر زیبایش نیوشا با پوشش زیبای محلی با صلابت یک شیرزن ایرانی شروع به اجرا همرا با نواختن موسیقی محلی توسط نوازندگان محلی بودودر پایان تمام مردم از پیر وجوان زن ومرد ودختر وپسر با لبا س زیبای محلی ویا بدون لباس محلی دست هم را گرفته و در دایره ا ی بزرگ شروع به پایکوبیو رقص سنتی خود کردند در حالیکه این رقص به نظر ساده می امد و نظم خاصی در حرکات وبرداشتن قدم ها با ریتم اهنک و هم اهنگ باهم باید بر داشته میشد.
ودر پایان چند زن ومرد را مشاهده کردم که کیسه زباله دست گرفته وزباله های ریخته شده را جمع می کردند ..
من شنید ه بودم که مردم جنوب باهم ستمی که در حق انها در طول تاریخ روا شده بخاطر روحیه شاد وشادمانه زیستن عمری طولانی می کنند.. درود بر مردمان ایران زمین 
نگارنده زلیخا صبا عکس از زلیخا صبا

نظرات (1)
دوشنبه 16 فروردین 1395 ساعت 01:46
همیشه به گردش
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام جنا ب نعمتی ممنون از لطفتون وسال نوی شما مبارک
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.